Arviointisuunnitelmasta tuloksiksi

Eräänä päivänä ennen joulua yksikönjohtaja pyysi minut huoneeseensa ja kysyi, olisinko kiinnostunut työskentelemään Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilussa. Hän pohjusti kysymystään valmistuneella Arviointisuunnitelma 2014–2016:lla määritellen tarjotun tehtävän sisällöksi sen, mitä tuossa suunnitelmassa kerrottiin vaikuttavuuden arvioinnista. Vastausta ei tarvinnut kauan miettiä ja tässä ollaan.

Koulutuksen vaikuttavuus määritellään Arviointisuunnitelmassa koulutuksen kyvyksi tuottaa laadullisesti ja määrällisesti yksilön, työelämän ja yhteiskunnan kehitystä edistävää osaamista. Määritelmää on tarkennettu siten, että koulutuksen vaikuttavuus tarkoittaa työelämävastaavuutta. Tätä tullaan mittaamaan koulutuksen järjestäjille tehdyn kyselyn tuottamin väliraportein, työelämän edustajille tehdyn kyselyn avulla, yhteistyöpäivien työpajojen avulla ja valmistuville opiskelijoille tehtävällä kyselyllä.

Vastuullani on suunnitella ja toteuttaa webropol – kysely opiskelijoille. Arviointisuunnitelmassa määritellään arviointikysymyksiksi

1. Miten kokeilujen tuottama osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin?

2. Mitkä tekijät edistävät ja estävät työelämän tarpeita vastaavan osaamisen kehittymistä kokeilujen aikana?

3. Millaisia tutkintoihin liittyviä terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia työelämässä on (vrt. SORA-lainsäädäntö)?

Opiskelijakysely pyrkii vastaamaan Arviointisuunnitelmassa annettuihin kysymyksiin. Se on suunniteltu etenemään opintojen mukaisesti: lähiopetusta, työssäoppimista ja osaamisen näyttämistä koskevat kysymykset alussa ja sen jälkeen arvioita ammattitaitovaatimuksista, arviointikriteereistä ja omasta osaamisesta sekä jatkosuunnitelmista. Webropol – kyselyn runko on sama kaikissa kokeilun koulutusaloissa, vain tutkinnon osien nimet on muutettu aloittain. Linkin kyselyyn lähetän yhteyshenkilölle, kun tiedän hänen ryhmästään olevan opiskelijoita valmistumassa. Lähellä ryhmän valmistumista käyn vielä keskustelemassa opiskelijoiden kanssa kyselyn tuloksista. Keväällä 2017 Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilusta tehdään Opetushallitukselle vaikuttavuuden arviointiraportti, jonka osaksi opiskelijakyselyn tulokset tulevat.

Kuluvan vuoden 2016 aikana valmistuu 8 ryhmää ja 121 opiskelijaa: välinehuoltoalalta 70, perustason ensihoidosta 35 ja hyvinvointiteknologiasta 35 opiskelijaa. Ensimmäinen kokeiluun kuuluva ryhmä valmistui helmikuussa Savon koulutuskuntayhtymässä, Kuopiossa. Ennen valmistumisjuhlaa kaikki valmistuneet välinehuoltajat olivat mukana yhteisessä keskustelussa ja antoivat palautetta hyvästä koulutuksesta varsinkin vastuuopettajalle. Sain myös osallistua heidän lämpimään juhlaansa, jossa ehkä mieleenpainuvimman puheen piti työelämän edustaja.

Kyselyn tuloksia on vielä kovin varhaista kertoa. Ensimmäiset vastaukset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että eniten opiskelijoiden osaamista kehittävät työelämän tuntevan opettajan läsnä ollessa tehdyt konkreettiset harjoitukset. Osaamisen hankkimisessa auttaa opiskelijoiden mukaan lähiopetuksessa opittu ja monipuoliset työtehtävät eri työpaikoissa. Opiskelijat kertovat siitä, etteivät työssäoppimisen ohjaajat tunne tutkintoa tai se sekoittuu aikaisempiin tutkintoihin. Väliraportissa esille tullutta työelämän perehdyttämistä on siis syytä jatkaa. Samoin tutkinnon perusteiden ja arviointikriteereiden selkeyttämistä helpommin ymmärrettäväksi, jota toivottiin sekä opiskelijakyselyn vastauksissa että koulutuksenjärjestäjien laatimissa väliraporteissa.

Mikäli sinulla on kokeiluun kuuluvat ryhmä valmistumassa vuoden 2016 aikana ja en ole vielä ollut yhteydessä, ota yhteyttä minuun. Näin saamme myös opiskelijoiden äänen kuulumaan vaikuttavuuden arvioinnissa.

Tapaamisiin opiskelijakyselyn merkeissä!

Seija Kangas