Raportointi

Opetushallitus on antanut koulutuksen järjestäjille kokeiluohjelmassa (13.5.2015 OPH 80/422/2015) ohjeet välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilujen raportoinnista (luku 13 ja 14). Kokeiluohjelman mukaan tiedot raportoidaan erikseen ammatillisen peruskoulutuksen sekä näyttötutkintojen osalta.

Valiraportti vuodelta 2015 ja kokeilujen toteutussuunnitelmat vuosille 2016 – 2019

Väliraportti 2016

Vaikuttavuuden arviointi 2016

VÄLIRAPORTTI 2017

Välinehuoltoalan ja perustason ensihoidon kokeilujen loppuraportti (10.12.2018)