Arviointi

Näyttö ja opiskelijan arviointi tutkinnon perusteiden ja ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti

 • Tutkinnon suorittamista ohjaa henkilökohtaistaminen
 • Näyttö kaikilla opiskelijoilla
 • Näyttö on mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla
 • Arvioija voi olla sama kuin työpaikkaohjaaja. Kaksikantainen arviointi.
 • Viisiportainen arviointiasteikko; Tyydyttävä (T1, T2), Hyvä (H3, H4), Kiitettävä (K5)

  T2 = Opiskelijan osaamisen taso ylittää selkeästi T1-tason, mutta ei yllä H3-tasolle.

  H4 = Opiskelijan osaamisen taso ylittää selkeästi H3-tason, mutta ei yllä K5-tasolle.

   

  Tutustu myös SuPerin julkaisuun Opiskelijan ohjaus ja arviointi työpaikalla