Tutkinnon muodostuminen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, 180 osp

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sisältää kahdeksan osaamisalaa:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lähihoitaja
 • Jalkojenhoidon osaamisala, lähihoitaja
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, lähihoitaja
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja
 • Suunhoidon osaamisala, lähihoitaja
 • Vammaistyön osaamisala, lähihoitaja
 • Perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja.

Osaamisaloihin sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen on muissa paitsi Perustason ensihoidon osaamisalassa, jossa pakolliset tutkinnon osat ovat Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Ensin mainitut kaksi pakollista tutkinnon osaa tulee suorittaa hyväksytysti näytöissä ennen kahden muun osaamisalaan sisältyvän pakollisen tutkinnon osan näyttöjä.

Yhteiset tutkinnon osat ovat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa valinnaisuutta 15 osaamispisteen laajuisesti.

Pakolliset tutkinnon osat 130 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

Valitaan 15 osaamispistettä.

Ennen tutkinnon osan näyttöä opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti näytöissä kaikki pakolliset tutkinnon osat.

Ennen tutkinnon osan näyttöä opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti näytöissä kaikki pakolliset tutkinnon osat.

Ennen tutkinnon osan näyttöä opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti näytöissä kaikki pakolliset tutkinnon osat.

Saattohoidossa toimiminen, 15 osp

Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä, 15 osp

Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp

Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5 – 15 osp  

Tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5 – 15 osp

Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osaamispistettä.

 • Korkeakouluopinnot 1 – 15 osp

Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja. 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp