Kokeiluun osallistuvat koulutuksen järjestäjät

Kokeiluihin osallistuu yhteensä 12 koulutuksen järjestäjää. Kokeilututkintoja eivät saa järjestää muut kuin opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvan saaneet koulutuksen järjestäjät.

Yhteenveto kokeiluissa mukana olevista koulutuksen järjestäjistä, päivitetty 9/2016

Yhteyshenkilöt koulutuksen järjestäjittäin ja tutkinnoittan 10,2017