Ohjausryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt kokeiluille valtakunnallisen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on:

  • Ohjata ja seurata koulutuskokeilujen suunnittelua ja toteutusta kokonaisuutena
  • Tarkastella välinehuoltoon, ensihoitoon ja hyvinvointiteknologiaan suuntautuneita tutkintoja ja niiden ammattitaitovaatimuksia kokonaisuutena terveydenhuollon lainsäädännön ja työelämän tarpeiden näkökulmasta
  • Tehdä ehdotus koulutuskokeilujen vakinaistamiseksi osaksi ammatillista tutkintojärjestelmää
  • Tehdä muut tarvittavat ehdotukset välinehuoltoon, ensihoitoon ja hyvinvointiteknologiaan suuntautuneen ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Opetusneuvos Seija Rasku, varapuheenjohtajana neuvotteleva virkamies Ville Heinonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja sihteerinä koordinoijan edustaja Marja Veikkola Oulun seudun koulutuskuntayhtymästä.

Jäsenet

Ylitarkastaja Leila Jylhänkangas, sosiaali- ja terveysministeriö
Ylitarkastaja Jouni Pousi (varajäsen pelastusylitarkastaja Rami Ruuska), sisäministeriö
Pedagoginen johtaja Esa Juvonen (varajäsen apulaisrehtori Pirjo Peltola), Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry
Asiantuntija Satu Ågren, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen, STTK ry

Liiketoimintajohtaja, sairaalan johtaja Markku Mård, Suomen Yrittäjät ry
Ammattiasian toimitsija Riitta Vehovaara, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Avainasiakaspäällikkö Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Lehtori Helena Äikäs, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry

Seuraavan kokouksen esityslista

Seuraava kokous on 21.10.2019 klo 14-16 Opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Muistiot ja liitteet

SOTEKK ohjausryhmä 2_2018 muistio

Liite 1.Tomi Ahokas OPH

Liite 2, Sote loppuraportti,Marja Veikkola

SOTEKK ohjausryhmä 1- 2018 muistio

Liite 1. VÄLIRAPORTTI 2017

Liite 2. Väliraportti 2017, koordinoija

Liite 3. Aira Rajamäen esitys

Liite 4. Tomi Ahokkaan esitys

SOTEKK ohjausryhmä 2- 2017 muistio

Liite 1. Välinehuoltoalan pt ja perustason ensihoidon kokeilut, Aira Rajamäki

Liite 2. Hyvinvointiteknologian kokeilut, Tomi Ahokas

Liite 3. Välinehuoltoalan perustutkinto 2018 (Luonnos 16.11.2017)

Liite 4. Kokeilujen tilannekatsaus, Marja Veikkola

Liite 5. Raportointi 2018, Marja Veikkola

SOTEKK ohjausryhmä muistio 1-2017 (14.3.2017)

Liite 1. Aira Rajamäen esitys

Liite 2. Sote pt muodostuminen (luonnos 9.3.)

Liite 3. Tomi Ahokkaan esitys

Liite 4. Kokeilujen tilannekatsaus, Anna Levy ja Marja Veikkola.pptx

SOTEKK-ohjausryhmä 11 05 2016 muistio

Liite 1. Sote pt kehittämistyö, Aira Rajamäki

Liite 2. Tilannekatsaus ja vuoden 2015 väliraportti, MV

Liite 3. Vaikuttavuuden arviointi

SOTEKK-ohjausryhman muistio 2-2015 (2.11.2015)

Liite 1. Kokeiluohjelma, perustason ensihoidon ja valinehuoltoalan perustutkinnon kokeiluperusteet

Liite 2. Hyvinvointiteknologian kokeilut

Liite 3. Kokeilujen tilannekatsaus

Liite 4. Arviointisuunnitelma

Liite 5. Kokeilujen arv suunnitelma, hyvaksytty 2.11.2015

SOTEKK -ohjausryhman muistio 1-2015 ( 12 3 2015)

Liite 1. Koulutuskokeilujen valiraportti 2014

Liite 2. koonti vuoden 2014 valiraportista

Liite 3. Tilannekatsaus 2015 tammi-helmikuu

Liite 4. Valinehuoltoalan pt kokeiluperusteen muutokset 1.8.2015

Liite 5.Sote pt perustason ensihoito kokeiluperusteen muutokset 1.8.2015

Liite 6. Hyvinvointiteknologia, kokeiluperusteiden muutokset 1.8.2015

SOTEKK-ohjausryhma 24 11 2014 muistio 

Liite 1. Kokeiluohjelma (AR)

Liite 2. Valinehuoltoalan ja perustason ensihoidon koulutuskokeilujen tilannekatsaus (AR)

Liite 3. Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen tilannekatsaus (SV)

Liite 4. Koulutuskokeilujen aloittamisen tilannekatsaus (MV)

Liite 5. Raportointi ohjeet 2014

Liite 6. koulutuskokeilujen arviointisuunnitelma

SOTEKK ohjausryhma muistio kokous 1-2014 (SeRa 19 6 2014)

Liite 1. Opetus- ja kulttuuriministerion asettamiskirje 25.3.2014

Liite 2. Seija Raskun esitys ohjausryhmalle 12.6.2014

Liite 3. Koulutuskokeiluihin osallistuvat koulutuksen jarjestajat

Liite 4. Koulutuskokeilujen kaynnistyminen (tilanne 12.6.2014)

Liite 5. Kokeiluohjelman luonnos (Aira Rajamaen esitys ohjausryhmalle)

Liite 6. Valinehuoltoalan perustutkinnon muodostuminen 12.6.2014 luonnos

Liite 7. Sote pt perustason ensihoidon ko os alan muodostuminen 12 6 2014 luonnos

Liite 8. Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut (Seppo Valio)