Kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on käynnistänyt yhteistyössä Opetushallituksen (OPH) kanssa syksyllä 2013 välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilut. Kokeilut on aloitettu pääosin vuoden 2014 ja 2015 aikana ja ne päättyvät viimeistään 31.12.2018. OKM on nimennyt ohjausryhmän ja kokeilukohtaiset jaostot ohjaamaan kokeiluja. Kokeiluihin on myönnetty lupa hakemuksesta 12 koulutuksen järjestäjälle.

Kokeilut perustuvat ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuihin lakeihin.  Opetushallitus vastaa kokeilujen toimeenpanosta ja on valinnut Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) kokeilujen koordinoijaksi.

Kokeiluilla pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysalan uusiin osaamisvaatimuksiin, mm. teknologiseen kehitykseen ja robotisaatioon. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne ja työtehtävät ovat muuttumassa.  Erityisesti välinehuollossa ja perustason ensihoidossa työntekijä tarvitsee entistä syvällisempää osaamista ja joutuu erikoistumaan uusiin työtehtäviin erilaisissa toimintaympäristöissä. Suomen väestö ikääntyy ja vanhukset haluavat asua mahdollisimman pitkään kodinomaisessa ympäristössä. Erilaisia hyvinvointiteknologiaan liittyvät laitteita, tuotteita, palveluita ja innovaatioita kehitetään ja tarvitaan myös niiden valmistukseen, huoltoon ja hyödyntämiseen liittyvää osaamista.

Kokeiluohjelmassa (OPH päätös 13.5.2015, 80/422/2015) Opetushallitus on kuvannut mm. perustelut kokeilujen tarpeellisuudelle, kokeilujen tavoitteet ja ennakoidut tulokset sekä kokeilujen toteuttamisen ja raportoinnin ohjeet koulutuksen järjestäjille.

Opetushallitus on päättänyt kokeiluohjelman yhteydessä kokeiluissa noudatettavista tutkinnon perusteista.

Valinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilut (2014-2018)