Ohjaus ja koordinointi

Kokeiluja ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriön tekemät päätökset 4.10.2013 OKM/74/010/2011, OKM/36/010/2012 ja OKM/29/531/2012. Kokeilut perustuvat ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuihin lakeihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi vuonna 2013 ja 2014 koulutuksen järjestämislupiin kokeiluluvat 12 koulutuksen järjestäjälle.

Opetushallitus vastaa kokeilujen organisoimisesta ja sen koordinointiin liittyvän valtionavustuksen hausta.  Opetushallitus on vahvistanut kokeiluohjelman (tarkistettu 13.5.2015,  80/422/2015) , joka ohjaa kokeilujen järjestämistä. Kokeiluluvan saaneiden koulutuksen järjestäjien tulee laatia ja hyväksyä kokeiluja varten opetusuunnitelmat perustuen seuraaviin Opetushallituksen määräyksiin:

  1. Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja. Kokeiluissa noudatettavat tutkinnon perusteet 2015 (OPH määräys 21/011/2015).
  2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja. Kokeiluissa noudatettavat tutkinnon perusteet 2015 (OPH määräys 22/011/2015).
  3. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-asentaja, kokeiluissa noudatettavat tutkinnon perusteet 2015  (OPH määräys 25/011/2015).
    Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, turvalaiteasentaja, kokeiluissa noudatettavat tutkinnon perusteet 2015 (OPH määräys 26/011/2015).
    Kone- ja metallialan perustutkinto, hyvinvointilaiteasentaja, kokeiluissa noudatettavat tutkinnon perusteet 2015 (OPH määräys 24/011/2015).

Opetushallituksen vastuuhenkilöt kokeiluissa ovat:

  • Opetusneuvos Soila Nordström, Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus (välinehuoltoala ja perustason ensihoito)
  • Yli-insinööri Tomi Ahokas, Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus (hyvinvointiteknologia)

Opetushallitus on myöntänyt koordinointiin valtionavustusta Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle. Kokeilujen koordinaattorina Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä (Osekk) toimii:

img--marja
Marja Veikkola
p. 050 0776 065,
marja.veikkola@osao.fi