Tutkinnon muodostuminen

Välinehuoltoalan perustutkinto, 180 osp

Välinehuoltoalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Välinehuoltoalan perustutkinto sisältää viisi pakollista tutkinnon osaa: Infektioiden torjunta välineiden huoltotyössä, Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi, Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen, Välineiden sterilointi ja Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välinehuoltotyössä. Yhteiset tutkinnon osat ovat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa valinnaisuutta vähintään 25 osaamispisteen laajuisesti. Välinehuoltoalan perustutkinnon tutkintonimike on välinehuoltaja.

 

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 120 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp