Arviointi

Näyttö ja opiskelijan arviointi tutkinnon perusteiden ja ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti

  • Tutkinnon suorittamista ohjaa henkilökohtaistaminen
  • Näyttö kaikilla opiskelijoilla
  • Näyttö on mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla
  • Perustutkinnon näytössä opiskelija ja arvioija voivat toimia yhdessä työssä 
  • Arvioija voi olla sama kuin työpaikkaohjaaja. Kaksikantainen arviointi.
  • Viisiportainen arviointiasteikko; Tyydyttävä (T1, T2), Hyvä (H3, H4), Kiitettävä (K5)

    T2 = Opiskelijan osaamisen taso ylittää selkeästi T1-tason, mutta ei yllä H3-tasolle.

    H4 = Opiskelijan osaamisen taso ylittää selkeästi H3-tason, mutta ei yllä K5-tasolle.

Tutustu myös SuPerin julkaisuun Opiskelijan ohjaus ja arviointi työpaikalla