Välinehuoltoalan jaosto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt välinehuoltoalan jaoston, jonka tehtävänä on:

  • Ohjata ja seurata välinehuoltoalan kokeilujen suunnittelua ja toteutusta
  • Raportoida kokeilun etenemisestä ohjausryhmälle
  • Tehdä ohjausryhmälle ehdotuksia kokeilukoulutuksen vakinaistamisesta osaksi ammatillista tutkintojärjestelmää
  • Tehdä muut tarvittavat ehdotukset välinehuoltoalan koulutuksen kehittämiseksi

Opetushallitus on nimennyt jaoston sihteerin kokeiluluvan saaneiden koulutuksen järjestäjien verkostosta.

Jäsenet

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

opetusneuvos Aira Rajamäki, Opetushallitus

opetusneuvos Soila Nordström, Opetushallitus

Sihteeri pt. tuntiopettaja Katri Rämänen, Savon koulutuskuntayhtymä
Ammattiasiain toimitsija Riitta Vehovaara, JHL ry
Välinehuolto-ohjaaja Pia Ontto-Panula, Jyty ry
Asiantuntija Elina Ottela, Super ry
Välinehuoltoryhmän hallituksen puheenjohtaja Tuula Karhumäki, Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry
Kehittämispäällikkö Nina Hahtela, Tehy ry
Varapuheenjohtaja Susanna Mantere, välinehuollon tutkintotoimikunta
Hallituksen jäsen Carita Vartiainen, Suomen Välinehuoltajayhdistys

Seuraavan kokouksen esityslista

Seuraavaa kokousaikaa ei ole sovittu.

 

Muistiot ja liitteet

MUISTIO Välinehuoltoalan pt kokeilu jaoston kokous 2-2017 6.9.2017

Liite 1. Tilannekatsaus Osekk

 

Välinehuoltoalan pt kokeilu jaoston muistio 1-2017 (1.3.)

Liite 1. Aira Rajamäki

Liite 2. Kokeilujen tilannekatsaus Anna Levy ja Marja Veikkola

 

Välinehuoltoalan pt kokeilu jaosto 2-2016, 24.11.2016 muistio

Liite 1. Tutkintorakenteen kehittäminen, Soila Nordström

Liite 2. Tilannekatsaus, Marja Veikkola

Liite 3. Vaikuttavuuden arviointi, Anna Levy

 

Välinehuoltoalan pt kokeilu jaoston kokous 1-2016 11 4 2016

Tilannekatsaus, Marja Veikkola

Väliraportti 2015 Marja Veikkola

Vaikuttavuuden arviointi Marja Veikkola

Työpajat yhteenveto (välinehuolto 18 03 16)

Esitys, välinehuoltoalan tutkintotoimikunta

Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala, LUONNOS tutkintorakenteesta 2018

 

Valinehuoltoalan pt kokeilu jaoston kokous 2-2015 26 10 2015

Liite 1. Koordinoija Marja Veikkola 26.10.2015

Liite 2. Tyopajat 5.10.2015. yhteenveto

Liite 3. Valinehuoltoalan pt _kokeiluperusteen muutokset 1.8.2015 jaosto 27.10.2015

 

Valinehuoltoalan pt jaoksen muistio 1-2015 (16.3.2015) 

Liite 1. Koordinoijan tilannekatsaus ja valiraportti v.2014, Marja Veikkola

Liite 2. Valinehuoltoalan pt _kokeiluperusteen muutokset 1 8 2015, Aira Rajamaki

Valinehuoltoalan pt koulutuskokeilu jaoston kokous 2-2014 7 11 2014 

Liite 1. Valinehuoltoalan pt osaamispisteet tutkinnon muodostuminen 2014

 

Valinehuoltoalan jaosto Muistio12014 

Liite 1. SSHY_pt_ehdotus 26052014