Hyvinvointiteknologian jaosto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt hyvinvointiteknologian jaoston, jonka tehtävänä on:

  • Ohjata ja seurata hyvinvointiteknologian kokeilujen suunnittelua ja toteutusta
  • Raportoida kokeilun etenemisestä ohjausryhmälle
  • Tehdä ohjausryhmälle ehdotus kokeilukoulutuksen vakinaistamisesta osaksi ammatillista tutkintojärjestelmää
  • Tehdä muut tarvittavat ehdotukset hyvinvointiteknologian alaan liittyvän koulutuksen kehittämiseksi

Opetushallitus on nimennyt jaoston sihteerin kokeiluluvan saaneiden koulutuksen järjestäjien verkostosta.

Jäsenet

Puheenjohtaja yli-insinööri Tomi Ahokas, Opetushallitus
Varapuheenjohtaja
Sihteeri lehtori Juha Saarikoski, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Varasihteeri koordinaattori Marja Veikkola, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Pysyvät asiantuntijat koulutuspäällikkö Antti Lyhteilä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
koulutuspäällikkö Jarno Pöntinen, Etelä-Savon ammattiopisto
Toimitusjohtaja Katja Kääriä, Teknologiateollisuus ry
Sopimusasiantuntija Kari Hyytiä (varajäsen Vesa Holappa) Metallityöväen liitto ry
Asiantuntija Soili Nevala SuPer ry
Tutkimuspäällikkö Juha Kurtti Tehy ry
Lehtori Kari Hännikäinen sähkö- ja automaatiotekniikan tutkintotoimikunta
Jorma Markkanen, tieto- ja tietoliikennetekniikan tutkintotoimikunta

Seuraavan kokouksen esityslista

Seuraavan kokous on vuoden 2018 alussa, tarkempaa ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Muistiot ja liitteet

Hyvinvointiteknologian jaoston kokous 1-2017

Liite 1. Hyvinvointiteknologia, jaosto 1-2017

Liite 2. Hyvinvointiteknologia jaosto 1-2017

 

Hyvinvointeknologian jaoksen kokous 1, 2015 (18.2.)

Hyvinvointeknologian jaoksen kokous 2, 2014 (21.11.)

Hyvinvointeknologian jaoksen kokous 1,2014

LIITE 1. Hyvinvointiteknologia, jaosto 1-2014