Kokeiluohjelma

Opetushallitus on tarkistanut 13.5.2015 välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknolgian koulutuskokeilujen kokeiluohjelman. Kokeiluohjelma antaa ohjeet kokeilujen toteutukselle ja raportoinnille.

Opetushallituksen päätös 13.5.2015, 80/422/2015, Kokeiluohjelman tarkistaminen