Koordinointi

Välinehuoltolan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknolgian kokeilujen koordinoinnista vastaa Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk).

Kokeiluja koordinoivan koulutuksen järjestäjän tehtävänä on kokeiluohjelman (OPH päätös 13.5.2015, 80/422/2015) mukaan:

  • Avustaa Opetushallitusta kokeilujen organisoimisessa ja tukemisessa
  • Koordinoida kokeilevien koulutuksen järjestäjien yhteistoimintasopimusten valmistelua
  • Organisoida yhteistyössä Opetushallituksen kanssa aloitustilaisuus sekä kokeilujen yhteiset ja kokeilukohtaiset verkostotapaamiset
  • Koordinoida ja ohjata Opetushallituksen kanssa kokeilujen raportointia
  • Laatia kokeilujen yhteiset kokoavat raportit ja selvitykset Opetushallituksen tarkistaman kokeiluohjelman mukaisesti
  • Luoda sähköinen alusta ja ylläpitää sitä
  • Tiedottaa yhdessä Opetushallituksen kanssa ohjausryhmän linjausten mukaisesti kokeiluja
    koskevista asioista kokeiluissa toimiville tahoille.

Koordinoijalle on myönnetty valtionavustusta koordinointitehtävään vuodelle 2018, ks. Koordinointisuunnitelma ja aikataulut 2018 .

Kokeilujen koordinoijana Oulun seudun koulutus­kunta­yhtymässä (Osekk) toimii:

Marja Veikkola
p. 050 0776 065
marja.veikkola@osao.fi

Juha Saarikoski (hyvinvointiteknologia)
p. 050 3778817
juha.saarikoski@osao.fi