Perustason ensihoidon jaosto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt perustason ensihoidon jaoston, jonka tehtävänä on:

  • Ohjata ja seurata perustason ensihoidon kokeilujen suunnittelua ja toteutusta
  • Raportoida kokeilun etenemisestä ohjausryhmälle
  • Tehdä ohjausryhmälle ehdotus kokeilukoulutuksen vakinaistamisesta osaksi ammatillista tutkintojärjestelmää
  • Tehdä muut tarvittavat ehdotukset perustason ensihoidon koulutuksen kehittämiseksi

Opetushallitus on nimennyt jaoston sihteerin kokeiluluvan saaneiden koulutuksen järjestäjien verkostosta.

Jäsenet

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

opetusneuvos Aira Rajamäki, Opetushallitus

opetusneuvos Soila Nordström, Opetushallitus

Sihteeri lehtori Anne Kokko, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Toiminnanjohtaja Heikki Sederholm, Suomen ensihoitoalan liitto ry
Asiantuntija Elina Ottela, SuPer ry
Tutkimuspäällikkö Juha Kurtti, Tehy ry
Tero Vainio (varajäsen Toni Långström), Suomen sairaankuljetusliitto ry
Marjatta Karkulainen, sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta

Seuraavan kokouksen esityslista

Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei ole sovittu.

 

Muistiot ja liitteet

Perustason ensihoidon jaosto, muistio 250417

 

Perustason eh jaosto 2.11. 2016, Muistio

Liite 1.Tutkintorakenteen kehittaminen, Soila Nordström

Liite 2.Sos. ja terv. pt ehdotuksia osaamisaloista 10-2016, Aira Rajamäki

Liite 3. Kokeilujen tilannekatsaus, Marja Veikkola

Liite 4. Arviointituloksia, Anna Levy

 

Pt eh jaosto kokous MUISTIO 4 4 16

Tilannekatsaus, Marja Veikkola

Väliraportti 2015, Marja Veikkola pptx

Vaikuttavuuden arviointi, Marja Veikkola

Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala, LUONNOS tutkintorakenteesta 2018

 

Sote perustason ensihoidon kokeilu jaoston kokous 2-2015 (29.10.2015)

Liite 1. Koordinoija Marja Veikkola 29.10.2015

 

Perustason eh jaoston kokous 1-2015, 19.2.15 MUISTIO

Liite 1. Koordinoijan tilannekatsaus ja valiraportti v.2014

 

Perustason ensihoito jaosto MUISTIO 2-2014 (15 10 2014)

Liite 1. Sote pt perustason ensihoito tutkinnon muodostuminen 1.8.2015 LUONNOS (osp)

 

Perustason ensihoito jaosto kokous 28 5 2014 MUISTIO

Liite 1. Perustason ensihoidon jaoston kokous 28.5.2014 ar