Opetushallitus

Kokeilujen organisoimisesta vastaa Opetushallitus. Opetushallitus on tarkistanut 13.5.2015 kokeiluohjelman (päätös 80/422/2015), joka ohjaa kokeilujen toteutusta. Opetushallitus on antanut kokeiluohjelman tarkistamisen yhteydessä myös määräykset 1.8.2015 alkaen kokeiluissa noudatettavista tutkinnon perusteista ja tarkistanut ne ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistusta koskevien säädösten mukaiseksi.

Kokeilujen yhdyshenkilöt Opetushallituksessa ovat (ammatillinen perus- ja aikuiskoulutusyksikkö):

  • Opetusneuvos Soila Nordström; välinehuoltoalan perustutkinto sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala
  • Yli-insinööri Tommi Ahokas; hyvinvointiteknologiaan painottuvat osaamisalakokeilut