Välinehuoltoala

Välinehuoltoalan perustutkinto, tutkintonimike välinehuoltaja kokeilun tarvetta on perusteltu mm. seuraavilla työelämän muutoksilla:

 • Välinehuoltoala on nopeasti kehittyvä työelämän alue
 • Alalla suuntaudutaan aikaisempaa suurempiin, automatisoituneihin, teknologialtaan ja tietotekniikaltaan haasteellisiin ja erityisosaamista vaativiin toimintayksiköihin
 • Kirurgisten erityisaloja  keskitetään alueellisiin osaamiskeskuksiin (syynä sote -uudistuksen linjaukset ja kasvavat asiakas- ja potilasturvallisuusvaatimukset)
 • Haastavat kirurgisten hoitomenetelmät (esim. robottikirurgia) lisääntyy
 • Uusia osaamistarpeita on noussut välinehuoltotyöhön lainsäädännön ja EU-standardien vaatimusten ja suositusten myötä
 • Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaspalvelu lisääntyy
 • Osaamista tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi esim. lääketeollisuudessa ja lääkehuollossa, erilaisissa laboratorioissa, pieneläinklinikoilla, kemianteollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa
 • Koulutustarpeet lisääntyvät alueellisesti
 • Välinehuollon henkilöstön ikääntyy voimakkaasti ja on eläköitymässä.

Välinehuoltolan perustutkinnon kokeilun ovat aloittaneet seuraavat kokeiluluvan saaneet koulutuksen järjestäjät:

 • Amiedu
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia/ Omnian ammattiopisto
 • Etelä-Savon koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto (eSedu)
 • Helsingin kaupunki, opetusvirasto /Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto
 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk/ Oulun seudun ammattiopisto (OSAO)
 • Savon koulutuskuntayhtymä /Savon ammatti- ja aikuisopisto (Sakky)
 • Turun kaupunki / Turun ammatti-insituutti, Aikuiskoulutus