Perustason ensihoito

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, perustason ensihoidon osaamisalan kokeilun tarvetta on perusteltu mm. seuraavilla työelämän muutoksilla:

  • Ensihoitopalvelujen organisointi ja henkilöstön kelpoisuuteen liittyvät säädökset ja työelämän muutokset
  • Ensihoito-osaamisen vaativuus
  • Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, akuuttihoito ja ensihoitopalveluissa toimiminen sekä uudet valinnaiset tutkinnon osat edellyttävät uutta osaamista
  • Eri hallinnon alojen välinen viranomaisyhteistyö korostuu ensihoitopalveluissa

Kokeilun ovat aloittaneet seuraavat kokeiluluvan saaneet koulutuksen järjestäjät:

  • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/ Oulun seudun ammattiopisto (OSAO)
  • Savon koulutuskuntayhtymä /Savon ammatti- ja aikuisopisto (Sakky)
  • Helsingin kaupunki / Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto
  • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Jämsän ammattiopisto
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä /koulutuskeskus Sedu