Hyvinvointiteknologia

Hyvinvointiteknologiaan painottuvien osaamisalojen kokeilut ovat käynnistyneet seuraavissa tutkinnoissa:

 • Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-asentaja
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, turvalaiteasentaja
 • Kone- ja metallialan perustutkinto, hyvinvointilaiteasentaja

Hyvinvointiteknologian kokeiluja on perusteltu mm. seuraavilla työelämän muutoksilla:

 • Ikääntyvän väestön kotihoito kasvaa
 • Kotiin tuotavat hyvinvointiteknologian osaamista vaativat palvelut lisääntyvät
 • Kunnilla on haastetta järjestää hyvinvointiteknologian saatavuus, laitteiden huolto ja hyvinvointiteknologian eri osa-alueiden tuntemus (apuvälineteknologia, kommunikaatio- ja informaatioteknologia, sosiaalinen teknologia ja turvallisuus, esteetön suunnittelu ja Design for All -ajattelu, asiakas- ja potilastietojärjestelmät)
  tulevaisuuden haasteena ovat ennalta ehkäisyyn, digitalisaatioon, biomekaniikaan ja robotiikkaan liittyvät asiat
 • Osaamista tarvitaan moniammatillisen hyvinvointialan palvelujärjestelmän tuntemiseen, tuotteisiin ja niiden tuotantoon sekä yrittäjyyteen
 • Hyvinvointiteknologiset kohteet ovat mm. ympäristön hallinta, asuminen, rakentaminen, liikkuminen, päivittäisen toiminnan helpottaminen, kommunikaatio ja hälytys- ja muu turvallisuus.
 • Koulutetun henkilöstön tarve on hyvinvointiteknologisten laitteiden tuotekehitystyöhön, kokoonpanoon, valmistukseen, asennuksiin, huoltoon sekä opastus- ja neuvontatehtäviin

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon hyvinvointiteknologian osaamisalan kokeilun ovat aloittaneet seuraavat kokeiluluvan saaneet koulutuksen järjestäjät:

 • Etelä-Savon koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto (eSedu)
 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/Oulun seudun ammattiopisto (OSAO)
 • Päijät-Hämeen koulutuskonserni /koulutuskeskus Salpaus
 • Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY)
 • Savon koulutuskuntayhtymä /Savon ammattiopisto (Sakky)
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/ koulutuskeskus Sedu

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon hyvinvointiteknologian osaamisalan kokeilun ovat aloittaneet seuraavat kokeiluluvan saaneet koulutuksen järjestäjät:

 • Etelä-Savon koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto (eSedu)
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä /koulutuskeskus Sedu