Tutkinnot

Opetushallitus on antanut määräykset kokeiluissa noudatettavista tutkinnon perusteista 1.8.2015 alkaen.

  1. Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja. Kokeiluissa noudatettavat tutkinnon perusteet 2015 (OPH määräys 21/011/2015).
  2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja. Kokeiluissa noudatettavat tutkinnon perusteet 2015 (OPH määräys 22/011/2015).
  3. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-asentaja, kokeiluissa noudatettavat tutkinnon perusteet 2015  (OPH määräys 25/011/2015).
  4. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, turvalaiteasentaja, kokeiluissa noudatettavat tutkinnon perusteet 2015 (OPH määräys 26/011/2015).
  5. Kone- ja metallialan perustutkinto, hyvinvointilaiteasentaja, kokeiluissa noudatettavat tutkinnon perusteet 2015 (OPH määräys 24/011/2015).

Tutkintoja voivat  järjestää vain opetus- ja kulttuuriministeriöltä kokeiluluvan saaneet koulutuksen järjestäjät. Kokeilun aikana kokeiluluvan saaneiden koulutuksen järjestäjien on kehitettävä ehdotukset tutkinnon perusteiksi.