Liite 1. Kokeiluohjelma, perustason ensihoidon ja valinehuoltoalan perustutkinnon kokeiluperusteet

Liite 1. Kokeiluohjelma, perustason ensihoidon ja valinehuoltoalan perustutkinnon kokeiluperusteet