Valinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilut, arviointisuunnitelma 2014 – 2016, hyvaksytty ohjausryhmassa 2.1.2015

Valinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilut, arviointisuunnitelma 2014 - 2016, hyvaksytty ohjausryhmassa 2.1.2015